Voorstel voor etiketteringsplan alcoholische dranken

Op 12 maart 2018 heeft de Europese alcoholindustrie een zelfreguleringsvoorstel voor etikettering van alcoholische producten gepresenteerd aan de Eurocommissaris Gezondheid en voedselveiligheid. Het voorstel is er op gericht dat eind 2022 informatie beschikbaar is voor consumenten van alcoholische dranken aangaande voedingswaarde en ingrediënten. Eindgebruikers moeten deze in hun eigen taal en op een geharmoniseerde en consistente wijze kunnen terugvinden.

Beter geinformeerde consumenten

Op dit moment hoeven op verpakkingen van alcoholische dranken, met een alcoholpercentage boven de 1,2%, geen voedingswaarde en ingrediënten te worden vermeld. Toch heeft de Europese Commissie de producenten gevraagd om met plannen te komen voor etikettering van alcoholische dranken. Consumenten zijn dan beter geïnformeerd en kunnen deze informatie meenemen in hun keuze.

Naast een gezamenlijk voorstel is voor elke sector een aparte bijlage gemaakt.

De Europese Commissie zal de gepresenteerde plannen beoordelen, onder andere aan de hand van Verordening (EU) nr. 1169/2011.

Laatste Nieuws

  • 17-04-2018
    Nieuwsbrief april 2018Lees verder
  • 19-03-2018
    Voorstel voor etiketteringsplan alcoholische drankenLees verder
  • 20-02-2018
    Calciumsorbaat (E203) geschrapt als levensmiddelenadditiefLees verder

Aanmelden nieuwsbrief