Vermelding van exploitant op verpakking

Neem contact op voor meer informatie

Exploitant

De exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, is verantwoordelijk voor de juiste voedselinformatie. Zijn naam of handelsnaam en adres moet op de verpakking vermeld worden. Alleen vermelden van een telefoonnummer, emailadres of website is niet meer voldoende, er moet een straatnaam en postcode vermeld worden.

Import

Veel producenten en importeurs/invoerders importeren levensmiddelen uit landen buiten de Europese Unie naar Nederland. In dit geval is het verplicht dat de importeur zijn naam op de verpakking vermeldt. De importeur neemt ook de verantwoordelijkheid over van de producent/eigenaar.

Indien het voorverpakte levensmiddelen voor de eindverbruiker (consumentenartikelen, inclusief producten voor grote cateraars) betreft, mogen deze producten niet direct op de Nederlandse markt gebracht worden met alleen een etiket van land van oorsprong / plaats van herkomst. De producten dienen per stuk een etiket in de Nederlandse taal te bevatten, dat voldoet aan Verordening (EU) nr. 1169/2011.

Export

Bij export van levensmiddelen naar landen buiten Nederland en/of buiten de Europese Unie is het belangrijk dat de etiketten in een taal zijn geschreven die gemakkelijk te begrijpen is voor de consumenten van de lidstaat. Doorgaans betekent dit de taal van het land waar het product naartoe wordt geëxporteerd.

Daarnaast dienen de etiketten te voldoen aan de Verordening (EU) nr. 1169/2011 en de wetgeving van het betreffende land.

Laatste Nieuws

  • 20-02-2018
    Calciumsorbaat (E203) geschrapt als levensmiddelenadditiefLees verder
  • 22-12-2017
    Online informatie portiegroottes levensmiddelenLees verder
  • 11-12-2017
    Mededeling Europese Commissie voor toepassen KWIDLees verder

Aanmelden nieuwsbrief