Verplichte vermeldingen duidelijk op het etiket

Neem contact op voor meer informatie

Presentatie

Letterhoogte van verplichte vermeldingen

De in artikel 9, lid 1 genoemde verplichte vermeldingen op de verpakking of het etiket moeten duidelijk leesbaar zijn en moeten een lettergrootte hebben met een x-hoogte van 1,2 mm of meer (zie bijlage IV van de verordening).

Voor verpakkingen waarvan het grootste oppervlak minder dan 80 cmbedraagt, dient de bedoelde lettergrootte minstens 0,9 mm (x-hoogte) te zijn.

letterhoogte

6 = x-hoogte
7 = corpsgrootte

Voedingswaarde

De voedingswaardevermelding dient als complete tabel in het gezichtsveld te staan. Zij worden tezamen in een duidelijk formaat gepresenteerd en, naargelang het geval, in de bijlage XV voorziene volgorde.

De voedingswaardevermelding dient, indien er voldoende ruimte is, gepresenteerd te worden in tabelformaat met de cijfers onder elkaar. Indien er onvoldoende ruimte is, worden de gegevens achter elkaar geplaatst.

Aanvulling uitdrukking en presentatie

Ter aanvulling mogen de energetische waarde en de hoeveelheden nutriënten in andere uitdrukkingsvormen vermeld en/of gepresenteerd worden met gebruikmaking van andere grafische vormen of symbolen dan woorden en getallen.

Laatste Nieuws

  • 17-04-2018
    Nieuwsbrief april 2018Lees verder
  • 19-03-2018
    Voorstel voor etiketteringsplan alcoholische drankenLees verder
  • 20-02-2018
    Calciumsorbaat (E203) geschrapt als levensmiddelenadditiefLees verder

Aanmelden nieuwsbrief